POLITYKA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Naszym celem jest dostarczanie Klientom najwyższej jakości specjalistycznych etykiet oraz opakowań z folii termokurczliwej.
Jesteśmy solidną, dobrze zorganizowaną firmą dbającą wymagania Klientów.
 
 

I JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO WYROBÓW

Nadzorujemy procesy wewnętrzne w celu zapewnienia zgodności wyrobów z wymaganiami i oczekiwaniami Klientów, wymaganiami prawnymi oraz innymi odpowiednimi dla naszej organizacji wymaganiami.

I  KLIENT

Stawiamy na elastyczne podejście do potrzeb naszych Klientów i nowatorskie rozwiązania. Sukces naszych Klientów jest naszym sukcesem.

I  DOSTAWCY

Pracujemy na bazie wysokiej jakości surowców dostarczanych przez renomowanych producentów.

I  PRACOWNICY

Zapewniamy odpowiednie kompetencje naszych pracownikom wspierając standardy obsługi klientów  i bezpieczeństwo naszych procesów.

I  ŚRODOWISKO

Podejmujemy działania w celu ochrony środowiska naturalnego, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom oraz optymalizacji gospodarki odpadami. Działamy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

I KOMUNIKACJA

Zapewniamy skuteczny przepływ informacji w zakresie jakości i bezpieczeństwa naszych wyrobów, zarówno wewnątrz naszej organizacji jak i w relacjach z innymi stronami zainteresowanymi.

I ETYKA

W relacjach wewnętrznych jak i relacjach z naszymi partnerami działamy zgodnie ze standardami etycznymi. 

I DOSKONALENIE

Konsekwentnie doskonalimy procesy wewnętrzne, metody pracy oraz system zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, FSSC 22000:2018.- Polityka Jakości i Zarządzania Środowiskowego