- POLITYKA COOKIES


Polityka cookies serwisu b-g.pl została przygotowana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji ustawy prawo telekomunikacyjne. Nowelizacja ta zmieniając brzmienie m.in. art. 173 ust. 2 nakłada dodatkowe obowiązki informacyjne na podmioty prowadzące serwisy internetowe, do których obsługi wykorzystywane są pliki cookies.
Niniejsza polityka cookies obejmuje wszystkie platformy i typy urządzeń. W przypadku różnych systemów operacyjnych lub platform zakres zbieranych plików cookies może się różnić.

1. Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. W związku z powyższym strona internetowa nie ma dostępu do innych plików użytkownika znajdujących się na komputerze.

Celem zastosowania plików cookies jest m.in.
a) dostosowywanie treści do upodobań konkretnego użytkownika, b) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć zachowanie użytkowników, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja strony mająca na celu zwiększenie wygody użytkowników, c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu, dzięki czemu nie ma konieczności logowania się na każdej podstronie osobno, d) wykonanie konkretnych akcji jak np. złożenie zamówienia e) pomiaru skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie.

2. W ramach serwisu b-g.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) cookies „Google Analytics” – statystyki dla witryny, b) cookies w celu oznaczenia, że zaakceptowano politykę cookies,

3. Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych stron internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Zalecamy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady obowiązujące w tych serwisach.

4. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej b-g.pl i jej podstron, oznacza w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne akceptację dla stosowanych tu cookies.

Aby zmienić ustawienia cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron. Informację na temat konfiguracji oprogramowania można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla stosowanego oprogramowania lub poprzez kontakt z jego dostawcą.